Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

INGYENES szállítás 15.000 Ft vásárlás felett!

Nyereményjáték szabályzat

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti. Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: Játékos/Játékosok. A Játék kizárólag személyes, lakossági használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

1. A Játék szervezője

A Játék lebonyolításával, szervezésével és adatkezeléssel összefüggő feladatokat a LA-GA-TRI Kft. (székhely: 7634 Pécs Platán utca 40., cégjegyzékszám: 02 09 071651; adószáma: 14024287202), mint lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító, Szervező, Adatkezelő) látja el.

2. A Játék időtartama

A Játékosoknak a Játékba kerülésre és a nyeremény megnyerésére 2023. július 21. és 2023. július 30. 24:00 között van lehetősége.

3. A Játékba kerülés feltételei

A Játék meghirdetése az Extreme Nails Hungary Facebook közösségi portál felületén történik. A Játékban történő részvétel önkéntes.

A nyereményjátékban azon cselekvőképes személyek vehetnek részt, akik a Játékhoz tartozó, 2023. július 21. napján közzétett poszt alatt hozzászólásban megírják kedvenc Extreme Nails termékük nevét és megjelölik egy barátjukat.

A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja. A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

4. A nyeremény

A játék nyereménye: 5000 Ft értékű kupon, mely levásárolható a https://extremenails.hu/ webshopban vagy az Extreme Nails fizikai üzletében (Forrás Üzletház 1. emelet, 7621 Pécs, Bajcsy Zsilinszky utca 9.)

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget – amennyiben van – a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

5. A nyertesek kiválasztása

A nyertes kiválasztása véletlenszerű sorsolással történik a https://socialwinner.besocial.hu/ oldal használatával. A sorsolás során egy nyertes játékos kerül kiválasztásra. A nyertes nevét a sorsolást követően, de legkésőbb 2023. július 31. napján az Extreme Nails Hungary Facebook oldalán tesszük közzé. A sorsolás időpontja: 2023. július 31.

6. A nyeremények átadása

A nyertesnek az Extreme Nails Hungary oldalának írt privát üzenet formájában kell megadnia a pontos adatait a nyeremény átvételéhez.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A vulgáris vagy sértő kifejezések használata a Facebook poszthoz fűzött kommentekben a nyereményre való jogosultság automatikus elvesztését vonja maga után. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

A nyertes nevét a játék zárását követően kizárólag az Extreme Nails Hungary oldalán tesszük közzé.

7. Egyéb szabályok

A Szervező bármikor kiegészítheti vagy módosíthatja a Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag.

A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

A poszt és a képek tartalmáért a teljes körű felelősség a Játékost terheli. A Szervező kizár minden Játékost, aki által feltöltött poszt, kép nem felel meg a hatályos jogi- és reklámetikai szabályoknak, vagy sérti harmadik személyek jogait vagy jogos érdekét.

Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadók.

Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni. A Játékos vita esetén jogosult a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél is panaszt tenni.

8. Az adatok kezelése és védelme

A Játékos a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az adatait a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett a Szervező, mint adatkezelő kezelje és mint adatfeldolgozó feldolgozza.

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli.

A jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja az info@extremenails.hu e-mail címen; vagy postán küldött is jelezheti a Szervező részére kiküldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a regisztráció során megadott adatok közlése kötelező. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítések, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Játékos a lakcíme, az e-mail címe vonatkozásában külön-külön is élhet.

A Szervező általános adatkezelési tájékoztatója a https://extremenails.hu/hu/adatvedelem

címen érhető el és ismerhető meg.

Pécs, 2023. július 21.